România a adoptat Planul de Acțiune pentru Economia Circulară în octombrie 2023. Planul de Acțiune conține:

 • viziunea şi acţiunile concrete pe termen scurt, mediu şi lung (2032),
 • rolul entităţilor publice, private şi publicului larg
 • gradul de implicare al acestora pe parcursul implementării

Obiectivele Strategiei privind economia circulară a României

 1. Prioritizarea producției locale în fața produselor și materialelor importate.
 2. Aprovizionarea responsabilă și durabilă cu materii prime.
 3. Prezervarea, conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.
 4. Promovarea consumului responsabil și a educației pentru mediu.
 5. Consolidarea competitivității economice și a forței de muncă.
 6. Promovarea cu prioritate a inovării și cercetării în domeniul economiei circulare.
 7. Prevenirea generării de deșeuri și gestionarea sustenabilă a deșeurilor.
 8. Protecția ecosistemelor și a sănătății cetățenilor.

Planul de Acțiune cuprinde acțiuni pentru fiecare sector principal, plus acțiuni transversale, cu impact în toate sectoarele economice.

 

Planul cuprinde 52 acțiuni pe termen scurt, mediu și lung. Acestea ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind recircularea resurselor în economie și minimizarea generării de deșeuri.

Cum se face finanțarea tranziției către economia circulară?

Ce conține de Planul de Acțiune pentru Economia Circulară pentru TEXTILE?

OBIECTIVE ȘI ACȚIUNI PENTRU SECTORUL DE TEXTILE

Obiective Generale:

 1. Prevenirea generării de deșeuri și gestionarea sustenabilă a deșeurilor.
 2. Consolidarea competitivității economice și a forței de muncă.
 3. Aprovizionarea responsabilă și durabilă cu materii prime.
 4. Promovarea consumului responsabil și a educației de mediu.

Objective Specifice:

 1. Creșterea gradului de colectare separată și de reciclare a deșeurilor textile.
 2. Creșterea utilizării materialelor reciclate și a fibrelor naturale de proveniență locală.
 3. Creșterea capacității de reutilizare și de utilizare a produselor.

Acțiuni Prioritare:

 1. Crearea unui sistem național de colectare, sortare și valorificare a textilelor și îmbrăcămintei uzate. Să acorde prioritate reutilizării în detrimentul reciclării cât mai mult timp posibil. Se va baza pe soluții tehnice avansate de sortare și reciclare.
 2. Crearea de sisteme REP (Responsabilitate Extinsă a Producătorului) pentru a promova colectarea separată a textilelor și a articolelor de îmbrăcăminte. Sprijinirea eco- modulării – stimularea producătorilor pentru asigurarea unui circuit închis pentru produsele lor și sprijinirea consumatorilor pentru repararea și reutilizarea produselor.
 3. Introducerea unor criterii obligatorii de etichetare – pașaport digital al produsului – pentru trasabilitatea produselor. Acesta trebuie să conțină informații privind conținutul și tipul de materiale reciclate, consumul de apă și de energie de-a lungul ciclului de viață.
 4. Introducerea cerințelor legale privind proiectarea ecologică, pentru a crește durabilitatea, reparabilitatea și reciclabilitatea. Se reduce, astfel la minimum consumul de apă și energie de-a lungul ciclului de viață.
 5. Sprijinirea noilor modele de afaceri și a aplicării tehnologiilor care promovează principiile economiei circulare în sectorul textilelor. De exemplu prin furnizarea de fonduri publice sau prin măsuri fiscale, cum ar fi reducerea TVA-ului la reparații.

Alte acțiuni:

Acțiuni legate de infrastructură

Crearea unor sisteme eficiente de colectare și sortare a produselor textile uzate, care să acorde prioritate reutilizării în locul reciclării pentru o perioadă cât mai lungă de timp.

Acțiuni legate de politici/legislație

 • Introducerea unor criterii obligatorii de etichetare, prin crearea pașaportul digital al produsului, care să conțină informații privind conținutul de fibre naturale și artificiale, tipul și cantitatea de materiale reciclate, precum și consumul de apă și de energie de-a lungul ciclului de viață al produsului.
 • Introducerea unor cerințe legale obligatorii în materie de proiectare ecologică pentru a crește performanța textilelor, pentru a crește conținutul reciclat obligatoriu, pentru a urmări și reduce la minimum prezența substanțelor care împiedică reciclabilitatea deșeurilor textile.
 • Crearea de sisteme de REP pentru a aborda colectarea selectivă a deșeurilor textile, pentru a sprijini eco-modularea.

Poți consulta Planul de Acțiune pentru economia circulară pe site-ul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila AICI.

YKO-YKO
Wearing & Awaring